براساس اعلام این دفتر، طی جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و بانک مرکزی برگزار شده است، مقرر شد ثبت‌سفارش‌های بانکی گروه ۲ و۳ که در بانک منتظر گواهی ارزی (برای تخصیص ارز) بودند و تاکنون تخصیص ارز آنها انجام نشده است، برای اولویت‌بندی مجدد به دستگاه‌های اجرایی مجوزدهنده ارزی ارجاع شوند تا براساس نظر دستگاه‌ها اولویت‌بندی لازم صورت بگیرد. طبق اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، از هفته جاری این پرونده‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی مجددا اولویت‌بندی و به بانک ارسال می‌شود. این دفتر اولویت‌بندی جدید درخواست‌ها را به‌دلیل نوع کالاها و منابع ارز صادراتی دانست تا از توقف بدون نتیجه پرونده‌ها در بانک مرکزی خودداری شود.