به گفته وی، کالا‌هایی که به‌صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از محل کالای ورود موقت تولیدشده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند، مشمول هیچ‌یک از محدودیت‌ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ‌شده است. عسگری گفت: محدودیت‌ها در شیوه‌نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک براساس اهداف از پیش اعلام‌شده برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرات گام برداشته است.

رئیس‌کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خاطرنشان کرد: در شیوه‌نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود، درحالی‌که در دستورالعمل اخیر این اختیار به همه ناظران و مدیران گمرکات مراکز استان‌ها تفویض شده است. عسگری، گسترده‌تر شدن دامنه کالاها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن برشمرد و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه‌نامه قبلی سه ماه در نظر گرفته‌شده بود که به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل جریان ترخیص مواد اولیه موردنیاز، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به چهار ماه افزایش‌یافته است. به گفته وی در صورت درخواست ذی‌نفع، مهلت اشاره‌شده ۲ ماه دیگر نیز قابل تمدید است. رئیس‌کل گمرک ایران گفت: با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به‌صورت دور اظهاری انجام می‌گیرد. صادرکننده پس از اظهار کالای خود به‌صورت الکترونیکی، ارزیابی کالا در محل را از گمرک درخواست می‌کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می‌شود. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی، مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود. به گفته عسگری، به‌منظور تسهیل و تسریع صادرات، کنترل‌های گمرکی برای کالاهای سطح یک و ۲ فقط در یک مرحله انجام می‌شود و بر همین اساس، درصورتی‌که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل دستگاهی سطح یک و ۲ تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدا صادرات برای توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدا یا داخلی نیست. درصورتی‌که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح ۲ تعیین شود، در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح ۲ توسط گمرک مبدا انجام می‌شود، در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی داده می‌شود.