به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه مشترک انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه اتحادیه میهن، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی و انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ آمده است: مدت‌های مدیدی تامین نهاده‌های اساسی مورد مصرف خوراک طیور به علت عدم تخصیص یا تامین ارز با وقفه روبه‌رو شد، اما با حل شدن موقت این موضوع متاسفانه مشکلات کامیون‌داران به‌خصوص از اول مهرماه بر معضلات موجود اضافه کرد؛ به‌طوری‌که اغلب تولیدکنندگان به‌خاطر عدم حمل مواد اولیه از مبادی ورودی تقریبا نمی‌توانند طیور خود را تغذیه کنند. در صورتی که اقدام عاجلی برای رفع مشکل حمل این مواد اولیه توسط دولت به عمل نیاید، متاسفانه سرنوشت تولید کاملا مبهم و کشور در آینده نزدیک از نظر تولید جوجه یک‌روزه (گوشتی و تخم‌گذار)، گوشت و تخم‌مرغ در مضیقه قرار خواهد گرفت.