حال با فرا رسیدن ۲۹ مهرماه باز هم این سوال در ذهن فعالان اقتصادی متبادر می‌شود که بخش صادرات در آینده با چه موانعی مواجه خواهد شد و چه چشم‌اندازی در پیش رو دارد؟

«جنگ کالا» تعبیری است که رئیس سابق اتاق تهران برای توصیف حال و هوای این روزهای صادرات غیرنفتی کشور به‌کار می‌گیرد. یحیی آل‌‌اسحاق معتقد است در کنار سختی‌های تصاحب بازارها برای کالاهای صادراتی، این صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد هستند که چالش‌های جدی بر سر راه صادرات به وجود آورده‌اند.

در این میان وی از جای خالی تولیدات صادراتی گلایه‌هایی را مطرح می‌کند. به اعتقاد آل‌اسحاق، صادرات یک زنجیره است که حلقه‌های متعددی دارد و اگر یک قسمت از این زنجیره ضعیف باشد کل زنجیره از همان نقطه دچار گسست خواهد شد. در ضمیمه تحلیلی مشترک امروز «دنیای اقتصاد» و «تجارت فردا» مصائب صادرات در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و به این سوال پاسخ داده شده که صادرات در کشور با چه چالش‌ها و تهدیدهایی مواجه است؟

 همچنین در این ضمیمه تحلیلگران اقتصادی از آثار مداخله دولت در صادرات و پیامدهایی که این نوع سیاست‌گذاری‌ها بر اقتصاد خواهد داشت سخن به میان آورده‌اند. آسیب‌شناسی صادرات و سیاست‌های ارزی بخش دیگری از این ضمیمه را شکل می‌دهند و این سوال را پیش‌روی مخاطبان قرار می‌دهد که آیا با وجود نوسان‌های ارزی چشم‌انداز مقبولی در انتظار صادر‌کنندگان قرار خواهد گرفت یا خیر؟

 دلایل ناکامی در توسعه صادرات از دیگر بخش‌های این ضمیمه است که در گفت‌وگو با صاحب‌نظران اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفته است.

در این میان آینه عملکرد بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای در صادرات نیز در مقابل مخاطبان قرار گرفته است و به این سوال پاسخ داده شده که «اگزیم بانک»‌ تا چه اندازه می‌تواند بازوی تقویتی برای صادرات و صادرکنندگان باشد؟

 همچنین چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد که از یک سو با بخشنامه‌های یک‌شبه مواجه است و از سوی دیگر دوران جدید تحریم‌ها را پیش‌رو دارد، از دیگر مباحثی است که در این ضمیمه مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت تغییر پارادایم در سیاست‌ تجاری ایران و وضعیت کشورهای جهان در صادرات از دیگر بخش‌هایی هستند که در این ضمیمه از سوی فعالان بخش‌خصوصی و تحلیلگران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.