رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در سطح ملی و بین‌المللی لازم است که با توجه به نیازهای روز اقداماتی را انجام دهیم که در سطح ملی تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های آن ضروری است. همچنین مدیریت منابع اعتباری و انسانی خانواده ۳۷ هزار نفری دامپزشکی و تجهیزات موضوعی ضروری است. رفیعی‌پور تصریح کرد: در حوزه ارتباطات بین‌المللی باید دامپزشکی حضور جدی‌تری داشته باشد که بر این اساس این سازمان، اقتصاد بین‌المللی دامپزشکی را برنامه‌ریزی کرده است. وی تاکید کرد که افزایش سطح ارتباطات بین‌المللی در حوزه دامپزشکی امری ضروری است. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به‌دنبال راه‌اندازی آزمایشگاه همپا در منطقه هستیم و همچنین تسهیل فرآیند صادرات و واردات در ترانزیت محصولات دامی پیگیری می‌شود.