اویس رضوانیان در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح تعیین تکلیف قراردادهای ایران با شرکت‌های خارجی که بعد از برجام و تحریم آمریکا از ایران خارج شدند و نحوه حل‌اختلاف و جبران خسارات گفت: بعد از تحریم‌های غیرقانونی اخیر علیه جمهوری اسلامی توسط ایالات‌متحده برخی از شرکت‌های خارجی رابطه تجاری خود را به‌رغم قراردادهایی با بخش‌خصوصی در میانه کار یا پیش از شروع به‌کار رها کردند، بنابراین ضرر قابل توجهی متوجه بخش‌خصوصی و شرکت‌های درگیر مراودات بین‌المللی شده است. مدیرمرکز منطقه‌ای داوری تهران، تصریح کرد: فارغ از نوع بررسی و تعیین حق خروج یا ماهیت اختلاف و پرداخت خسارات، تعیین مرجع اختلاف در قراردادها باید مورد واکاوی قرار گیرد. در قراردادهایی که بین طرف‌های ایرانی و خارجی وضع می‌شود، شرط داوری باید وجود داشته باشد؛ زیرا در این صورت به مراتب احقاق حق شرکت‌های ایرانی ساده‌تر خواهد بود. وی افزود: در صورت نبود شرط داوری، نیاز به مراجعه به محاکم، دادگستری و دادگاه‌های کشورهای دیگر است درحالی‌که در صورت شرط داوری می‌توان حق را به خوبی در یک دادگاه صالح بی‌طرف حل‌وفصل کرد. این عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یادآور شد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر برخی از مراجع داوری و حل‌وفصل اختلافات، مشکلاتی را برای شرکت‌ها، موکلان و کاربران تجاری ایرانی اعم از عدم وصول هزینه رسیدگی و سنگ‌اندازی در جریان رسیدگی ایجاد کردند. بنابراین مهم‌ترین توصیه به‌کاربران تجاری این است که در انعقاد قراردادها، شرط داوری سازمان‌های داخلی را به‌عنوان یکی از موارد پیشنهادی درج کنند. رضوانیان ادامه داد: منظور از شرط داوری سازمان‌های داخلی، مراجع داوری داخلی است، ایران مانند هر کشور و سازمان توسعه‌یافته حقوقی و قضایی دنیا از سازمان‌های داوری برخوردار است و مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌عنوان دو سازمان داوری به موجب قانون ایجاد شده‌اند که به‌خوبی در حال حل‌وفصل اختلافات اشخاص حقوقی، دولتی و بخش عمومی هستند. مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با اشاره به اینکه مشابه این سازمان‌ها در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی وجود دارد، گفت: مزیت این دو سازمان داخلی این است که به دور از مشکلات در حوزه پرداخت هزینه‌های رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی می‌توانند کار خود را انجام دهند. سازمان‌های داخلی به نوعی ترویج محصول و خدمات داخلی هستند. مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌عنوان دو سازمان داوری داخلی تخصصی و مستقل باید در وهله اول مورد توجه شرکت‌ها زمان انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی باشند. مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌عنوان دو سازمان داوری به موجب قانون ایجاد شده‌اند که به‌خوبی درحال حل‌وفصل اختلافات اشخاص حقوقی، دولتی و بخش عمومی هستند.