مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با اشاره به تشکیل «بنیاد تعالی سازمانی» تاکید کرد: این مدل توانسته یک ساختار درونگرا مثل بنیاد تعالی سازمانی را ساخته و ارائه کند که جای خرسندی است که این بنیاد توسط متولیان جایزه با همان دغدغه‌ها و احساس مسوولیت‌های اولیه شکل گرفته است. کیانی بختیاری یادآور شد: در شرایط پیچیده کسب‌وکار بنگاه‌ها معمولا برای آموزش، پژوهش و تعالی سازمانی هزینه نمی‌کنند؛ درحالی‌که بهترین فرصت برای خروج از رکود و تورم، توجه به این موارد است. وی افزود: «توسعه کارآفرینی»، «دانش‌بنیانی»، «توسعه بهره‌وری در بنگاه‌ها»، «شفافیت» و «تفکر جهادی» همه با مدل تعالی سازمانی قابل تحقق است و می‌توان مدل را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که با اسناد بالادستی و شعار سال هماهنگ و همسو باشد و امیدواریم بازپیکره‌بندی و اصلاحی که در مدل انجام می‌شود به تعالی سازمانی در کشور کمک کند. در ادامه این هم‌اندیشی، برنامه‌های توسعه‌ای جایزه تعالی سازمانی ارائه و عنوان شد که در ۱۶ سال گذشته، ۱۳۵۷ مرتبه بنگاه‌های کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این میان، ۱۳۲ شرکت موفق به کسب ۳۵۰ امتیاز شده‌اند.