به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، برخی از اقدامات خاص عربستان در زمینه حق مالکیت معنوی قطری‌ها را بر آن داشته است تا علیه این کشور به سازمان تجارت جهانی پناه ببرند. این درخواست قطر روز پنج‌شنبه در سازمان به ثبت رسیده است. قطر مدعی است که اقدامات عربستان با شروط توافق سازمان تجارت جهانی در زمینه جنبه‌های تجاری حق مالکیت معنوی مطابقت ندارد. درخواست برای مشاوره در سازمان تجارت جهانی به این معنا است که یک مناقشه تجاری به‌طور رسمی در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است. این مشاوره‌ها به طرفین این فرصت را می‌دهد که موضوع را به بحث بگذارند و به یک راه‌حل رضایتبخش بدون دعوای حقوقی دست یابند. اگر پس از گذشت ۶۰ روز مشاوره‌ها ثمربخش نباشد، طرف شاکی می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیات‌منصفه به قضاوت گذارده شود.