به گفته متولیان این حوزه اقداماتی که برای حل مشکلات آب و هوایی و محیط‌زیستی در دستور کار سازمان جنگل‌ها است، مجموعه‌ای از اولویت‌های ملی از جمله «توسعه روستایی»، «فقرزدایی» و «مقابله با آلودگی هوا» را شامل می‌شود. در این نشست کامران پور مقدم رئیس شورای‌عالی جنگل سازمان جنگل‌ها با تاکید بر همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی برای کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: امروز تغییرات اقلیمی در سطح جهان چالش بزرگی است، ایران براساس تعهدات بین‌المللی پذیرفته است که ۴ درصد از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. سازمان جنگل‌های ایران برای مقابله با مشکلات اقلیمی، درخواست همکاریی را به سازمان جهانی جنگل‌ها (UNFF) ارائه داده است. برای این اقدام برنامه مدونی با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال تهیه است تا اثرات سوء اقلیمی کاهش بیابد. همچنین معینی میبدی، رئیس سیاست‌گذاری دبیرخانه مجمع جنگل ملل متحد درباره اجرای پروژه مشترک ایران با نهادهای بین‌المللی گفت:‌ مجمع ملل متحد در چارچوب این پروژه همکاری‌های گسترده‌ای با سازمان جنگل‌های ایران داشته است. این پروژه همکاری که مجموعه‌های دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود، براساس برنامه راهبردی حفاظت از جنگل‌ها درحال پیگیری است. وی افزود: از جمله مواردی که در این پروژه تعریف شده می‌توان به مقابله با ریزگرد‌ها، تغییرات آب هوایی و اقلیمی و همچنین کاهش گازهای گلخانه‌ای اشاره کرد. همچنین خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری عنوان کرد:‌ امسال برنامه توسعه جنگل‌ها برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ۲۵ هزار هکتار و در قالب ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار آبخیزداری در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود. به گفته وی توسعه غنی‌سازی جنگل‌ها در دستور کار سازمان جنگل‌ها قرار دارد. همچنین داود پرهیزکار به تشریح آسیب‌های اقلیمی و ارائه چند راهکار برای مدیریت چالش‌های پیش روی جنگل‌ها و محیط‌زیست کشور پرداخت و گفت:‌ باید توجه داشته باشیم که اثرات اقلیمی گسترده و فراگیر است، تغییرات آن بسیار خزنده شکل می‌گیرد و حتی می‌تواند تهدیدات جدی به‌دنبال داشته باشد. وی تصریح کرد که استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و کاستن از تولید گازهای گلخانه‌ای از جمله اقدامات برای مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی است.