سیدمحمد میررضوی در مصاحبه با رادیو اعلام کرد: از ابتدای فصل اعلام کردیم میزان گوجه کم است و باید صادرات آن ممنوع شود؛ ولی این کار دیر انجام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه این مساله را اعلام کرد. وی ادامه داد: این وزارتخانه اعلام کرد اگر گوجه گلخانه‌ای باشد، برای صادرات منعی ندارد و همین امر موجب شد در مرزها گوجه روی بار را گلخانه‌ای و زیر بار را گوجه معمولی قرار دهند. میررضوی با بیان اینکه قیمت گوجه از زمان اعلام ممنوعیت صادرات تغییری نکرده است، ادامه داد: بخشی از گرانی رب گوجه‌فرنگی به بسته‌بندی ارتباط دارد؛ چراکه در و مواد مصرفی به‌کار رفته در قوطی‌های کنسرو نیز گران شده است. وی افزود: گوجه‌فرنگی پایه کنسرو است و در کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی مصرف می‌شود و هم اینک برای واردات گوجه‌فرنگی از چین درخواست داده‌ایم؛ چراکه بیشتر گوجه داخل به عراق صادر شده است.