حال بانک مرکزی این تصمیم را در راستای ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات اتخاذ کرده است.  در این اطلاعیه آمده است:‌ «به این وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌رساند بانک مرکزی به‌منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارائه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ آنها را دارد. لازم است اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد اشاره ضمن دریافت تاییدیه از فعالان مرتبط با حوزه‌ فعالیت خود، طی نامه‌ای نام، نام‌خانوادگی، کدملی و شماره تماس رابط را به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.» در سه تذکر که در این اطلاعیه آمده، عنوان شده است: «دریافت تاییدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست،  برای دسترسی به اطلاعات آنها برعهده اتاق، انجمن و صنف مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات مورد اشاره هستند. همچنین به منظور اطلاع فعالان اقتصادی، یک هفته پیش از ایجاد دسترسی مذکور، فهرست‌های ارسالی به این بانک به تفکیک درخواست‌کننده در سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، اطلاعات قابل ارائه صرفا شامل معادل یورو ارزهای فروخته شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر اطلاعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، کارگزار و بانک عامل به‌صورت محرمانه ارائه می‌شود.»