وی ادامه داد: در بندر شهیدرجایی که تخلیه و بارگیری ۸۰درصدی کانتینرها در آن صورت می‌گیرد با کاهش ۴ درصدی رسوب کالاهای کانتینری روبه‌رو هستیم.  در بندر امام‌خمینی(ره) طی مدت مذکور با کاهش ۱۰ درصدی رسوب کالاهای اساسی و کاهش ۹ درصدی رسوب کالاهای کانتینری مواجه شده‌ایم. میزان رسوب کالاهای کانتینری در بندر نوشهر طی ۱۵ روز اخیر با کاهشی ۱۰ درصدی روبه‌رو شده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی ۱۵ روزه اخیر موجب تسریع در خروج کالا از بنادر با توجه به تمهیدات و مصوبات صورت گرفته و اخذ تضامین شده است، بیان کرد: علاوه بر این شاهد کاهش مدت زمان نگهداری کالا در بنادر کشور از ۳ به ۲ ماه و اعمال مشوق‌های مربوطه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تخفیف ۱۰ درصدی به کالاهایی که زیر ۴۵ روز از بنادر خارج می‌شوند و نیز ارائه خدمات در بنادر و فعالیت‌های مربوطه به خروج کالا از بنادر کشور به‌صورت ۲۴ ساعته هستیم.