حسن‌یونس سینکی در نخستین جلسه دوره هفتم اتاق اصناف با اشاره به اینکه آمار نشان می‌دهد ما از فرصت‌های ویژه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها برخوردار هستیم، گفت: طبق آخرین آمارهای استخراج شده ۴۹۰ هزار واحد تولیدی صنفی در کشور وجود دارد، این به آن معناست که ما سرمایه‌های بزرگی را در اختیار داریم. بررسی کنید مالزی و کره‌جنوبی از کجا در اقتصاد سرافراز شدند؟ این ۴۹۰ هزار واحد فرصت اجتماعی و اقتصادی بزرگی هستند؛ چراکه در تحریم اتفاقا SME‌ها غیرقابل نفودند و کلید در دست آنهاست. کسی نمی‌تواند واحدهای کوچک تولیدی را تحریم کند، تعداد این واحدها فوق‌العاده زیاد است و تحریم آنها شدنی هم نیست؛ از این رو باید از این فرصت استفاده کنیم. او با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز داریم، ادامه داد: در جنگ اقتصادی که درگیر آن هستیم برای دستیابی به این هدف لازم است راهبرد مصون‌سازی از یکسو و راهبرد متقاعدسازی از سوی دیگر در دستور کار قرار گیرد. در راهبرد متقاعدسازی باید بپذیریم استقلال هزینه دارد و پاسداری از استقلال نیز سختی‌هایی را به همراه دارد.