به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای‌عالی صادرات غیر نفتی در سال‌جاری با موضوع همکاری با مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) برگزار شد، ابتدا مدیران کل دفاتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی، دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان به ارائه آمار صادرات ۵ ماهه محصولات مرتبط با حوزه فعالیت خود پرداختند. طی این نشست مجتبی خسروتاج با تشریح زمینه‌های همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) به ۵ محور پیشنهادی برای همکاری‌ها اشاره کرد و گفت: در تفاهم‌نامه‌ای که با این مرکز منعقد شد، محورهای پشتیبانی در طراحی و هماهنگی استراتژی ملی صادرات با اولویت‌بندی بخش‌ها و استراتژی‌های بخش تجارت، محک‌زنی سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه نقشه راه و معیارهای ارزیابی بهبود عملکرد، از جمله آموزش رایزنان بازرگانی و دفاتر خارجی، آموزش زنجیره‌های ارزش موفق، توانمند‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط منتخب و سازمان توسعه تجارت در زمینه تحلیل بازار و هوش تجاری و به‌کارگیری طرح پایلوت شتاب‌دهنده‌های تجاری با رویکرد ورود شرکت‌های کوچک و متوسط جوانان به بازارهای بین‌المللی در آن قید شده است. وی افزود: با استفاده از تجارب و مدل‌های (ITC) می‌توانیم در طراحی استراتژی صادرات در سطوح خرد و تشکل‌ها، طراحی مزیت رقابتی، تشخیص ظرفیت‌ها و تبدیل ضعف‌ها به قوت‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی گام‌های موثری برداریم. مقرر شد طی مهلت ۱۰ روزه دستگاه‌های مرتبط نقدها و نظرات خود را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند و پس از جمع‌بندی طی دو هفته آینده کمیته راهبردی با حضور اعضا برگزار شود.