به گزارش «ایسنا» براساس تصمیمات اتخاذ شده در نشست میز ملی صادرات مرکبات و کیوی، مقرر شد با هدف عرضه ضابطه‌مند محصول کیوی در بازارهای هدف بر اساس شاخص‌های کیفی به‌ویژه میزان استاندارد قند کیوی و به منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن اعتبار محصول ایرانی در بازارهای هدف، صادرات کیوی همه ساله از تاریخ ۱۵ تیرماه تا ۱۵ مهرماه ممنوع باشد. همچنین با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده در جلسه مذکور براساس تصمیم یادشده با ابلاغ مراتب به گمرک ایران، ممنوعیت صادرات کیوی از ابتدای مهرماه تا ۱۵ مهرماه سال‌جاری نیز اعمال خواهد شد. علاوه بر این در همین راستا مقرر شده که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و تشکل‌های تولیدی و صادراتی مرکبات و کیوی با اطلاع‌رسانی و آموزش مستمر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کیوی، زمینه و شرایط مناسب برای عملیاتی شدن تصمیم یادشده را فراهم کنند.