براساس این گزارش، برای نخستین بار در صنعت ریلی ایران ارزیابی و مشاوره برای ارتقای خدمات به کلاس جهانی از طریق شرکت راه‌آهن آلمان (از پیشتازان صنعت ریلی دنیا و بزرگ‌ترین اپراتور ریلی اروپا)، با موفقیت اجرا شد. در فرآیند اجرای این پروژه، امتیاز بن‌ریل در سطح خدمات قطارها و خدمات مکمل سفر از دو ستاره به چهار ستاره بین‌المللی ارتقا یافت؛ این درحالی است که قطارهای مشابه کشور آلمان (شب‌رو – کوپه خواب) دارای امتیاز ۵/ ۴ هستند. این گواهی در نمایشگاه اینوترنس برلین در حضور قائم مقام و معاونان مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران صنعت ریلی کشور به شیخ طاهری به‌عنوان مدیر عامل شرکت راه آهن شرقی بنیاد اعطا شد. اینوترنس (InnoTrans) بزرگ‌ترین و معتبرترین رویداد ریلی جهان است که هر دوسال یک‌بار در ماه سپتامبر در شهر برلین برگزار می‌شود.