طبق اعلام این معاونت، برگزاری انتخابات هیات‌مدیره این اتاق مشترک در دستور کار قرار گرفته است و بر همین اساس از اعضای فعلی و قدیمی این اتاق درخواست می‌شود نسبت به تمدید عضویت خود اقدام کنند. در بخشی از اطلاعیه معاونت بین‌المللی اتاق ایران در این باره آمده است: اتاق ایران درحال برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات هیات مدیره و زمینه‌سازی جهت فعال‌سازی اتاق مشترک ایران و بلژیک است و در این راستا از کلیه اعضای قدیمی و فعلی این اتاق مشترک، دعوت می‌شود تا برای مشارکت در مجمع عمومی و انتخابات هیات‌مدیره، عضویت خود در این اتاق مشترک را تمدید کنند.