اما وانگ‌یی، نماینده دولت چین پس از ملاقات با وزیر امورخارجه فرانسه به خبرنگاران گفت که برخی تغییرات در سیستم تجارت جهانی می‌تواند خوب باشد. وانگ افزود: هرچند تردیدهایی در مورد سیستم تجاری بین‌المللی فعلی مطرح شده است، اما چین همواره از تجارت آزاد پشتیبانی کرده و معتقد است چندجانبه‌گرایی‌ای که سازمان تجارت جهانی در مرکزیت آن قرار دارد باید تقویت شود. در عین حال، ما معتقد نیستیم که سیستم تجاری فعلی بدون عیب و نقص و کامل است. این دیپلمات چینی افزود: «چین از اصلاحات ضروری و تکمیل سیستم فعلی از جمله سازمان تجارت جهانی برای عادلانه‌تر، موثرتر و عاقلانه‌تر کردن آن حمایت می‌کند.» وی گفت: رسالت اصلی سازمان تجارت جهانی که مخالفت با سیاست‌های حمایت‌گرایانه و حمایت از تجارت آزاد است نباید تغییر کند، اما حقوق کشورهای درحال توسعه نیز نباید نادیده گرفته شود. وانگ در ادامه اضافه کرد: سازمان تجارت جهانی باید صدای تمام طرف‌ها را بشنود و دامنه مشورت های خود را گسترش دهد به‌ویژه به‌ نظرات کشورهای درحال توسعه گوش فرا دهد، نه اینکه تنها اجازه دهد «یک نفر حق سخن گفتن داشته باشد.»

این سخنان درحالی مطرح می‌شود که چین و آمریکا ممکن است مجددا به پای میز مذاکرات تجاری باز گردند. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از همتای چینی خود برای مذاکرات تجاری دعوت کرده است.