مقاصد اصلی صادراتی ایران نیز نشان می دهد که همچنان سهم آسیا برای مصرف کالاهای ایرانی بیشتر از قاره‌های دیگر است و کشورهای چین، امارات، عراق،‌ افغانستان، هند، جمهوری کره، ترکیه، پاکستان، تایلند و عمان در صدر فهرست بازارهای هدف کالا جای گرفته‌اند. مطابق آمارهای سازمان توسعه تجارت، ۴۶میلیون و ۲۹۶هزار تن کالا به ارزش ۱۹میلیارد و ۳۱۸میلیون دلار صادرات غیرنفتی در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش ۳ درصدی و به لحاظ ارزشی افزایش حدود ۱۴درصدی داشته است. مطابق آمار بعد از بخش «کشاورزی»، بیشترین رشد صادرات به لحاظ ارزشی به گروه «صنعت» اختصاص دارد که معادل ۲۵درصد است. صادرات کالاهای «پتروشیمی» و «فرش و صنایع دستی» نیز به لحاظ ارزشی به ترتیب رشد ۲۰ و ۷درصدی داشته است. اما در مقابل بخش معدن با افت صادرات ۳۱درصدی به لحاظ ارزشی و افت ۱۸درصد به لحاظ وزنی کارنامه قابل قبولی را ثبت نکرده است. در عین حال، صادرات میعانات گازی نیز به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب افت ۵/ ۲۲درصد و حدود ۴۲درصدی را ثبت کرده است.

در پنج ماه منتهی به مرداد امسال، ۲میلیون و ۳۵هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۶۷میلیون دلار کالای کشاورزی صادر شده، این در حالی است که صادرات این بخش در سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰هزار تن به ارزش ۹۸۶میلیون دلار بوده است. در حوزه صنعت نیز ۱۹میلیون و ۴۵۴هزار تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۲۴۶میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که در مدت مشابه در سال گذشته ۱۶میلیون و ۹۱۶هزار تن کالا به ارزش ۷میلیارد و ۴۰۵میلیون دلار صادرات در بخش صنعت ثبت شده است. در میان سایر گروه های صادراتی نیز سهم بخش میعانات گازی از لحاظ ارزشی ۲میلیارد و ۱۷۰میلیون دلار، پتروشیمی ۵میلیارد و ۸۵۱میلیون دلار، فرش و صنایع دستی ۱۳۷میلیون دلار و بخش معدن ۵۴۷میلیون دلار است.

جزئیات ۱۰قلم عمده صادراتی نیز نشان می‌دهد که به ترتیب میعانات گازی، پروپان مایع شده، سایر روغن های سبک و فرآورده به‌جز بنزین، متانول، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص کمتر از ۹۴درصد، سایر فرآورده های غیرمذکور دارای ۷۰درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری، بوتان مایع شده در ظروف یک‌هزار سانتی مترمکعب و بیشتر، پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص ۹۴درصد یا بیشتر، اتیلن گلیکول، اوره حتی به صورت محلول در آب در سرلیست صادرات ۵ ماه منتهی به مرداد قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها صادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی نیز نشان می دهد که بیشترین رشد صادرات به لحاظ ارزشی به شورای همکاری خلیج فارس (PGCC) اختصاص داشته است. آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد که در این مدت حجم واردات نیز ۱۳میلیون و ۹۶۳هزار تن به ارزش ۱۸میلیارد و ۸۹۳میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزشی افت حدود ۱۰درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت حدود ۶ درصدی داشته است. ۱۰ قلم عمده وارداتی در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال نیز شامل قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری بنزینی با حجم سیلندر ۲ هزار سی‌سی با ساخت داخل ۱۴درصد تا کمتر از ۳۰درصد، برنج، ذرت دامی، لوبیای سویا، الکترودهای زغالی برای کوره‌ها، گوشی تلفن همراه، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با حجم سیلندر ۲ هزار سی سی با ساخت داخل ۵۰درصد و بیشتر، اجزا و قطعات ماشین آلات و دستگاه ها، موز سبز تازه یا خشک کرده، جو به استثنای بذر است. مهم‌ترین مبادی واردات طی ۵ ماه منتهی به مرداد نیز چین، امارات، جمهوری کره، هند، آلمان، ترکیه، سوئیس، فدراسیون روسیه، هلند و فرانسه است. واردات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که تنها واردات از کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS، افزایش ۸۵درصدی به لحاظ ارزشی را ثبت کرده است. واردات ایران از سایر گروه‌های اقتصادی شامل اتحادیه اروپا، همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا با افت به لحاظ ارزشی روبه رو بوده است. بررسی واردات کالا به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه ای نیز نشان می‌دهد که بیشترین رشد واردات به لحاظ ارزشی به کالاهای واسطه ای (۵/ ۶۰درصد) اختصاص داشته است. مبادلات تجاری با بازارهای پیرامونی نیز نشان می دهد که از بین ۲۵ کشور، تراز تجاری با ۲۱کشور مثبت بوده است.