‎به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی‌بختیاری، مدیرعامل این سازمان هدف از برگزاری این کنفرانس را ادبیات‌سازی و فرهنگ‌سازی درخصوص «مدیریت دانش مشتری» عنوان کرد تا به‌عنوان یک الگوی جدید در حوزه کسب‌وکار معرفی شود.  براساس این گزارش، در نخستین روز این کنفرانس سیدمحمدجعفر مرعشی با موضوع «ساماندهی اقتصادی در شرایط کنونی کشور»، حمیدرضا احمدیان با موضوع «اهمیت مشتری در توسعه بازار فناورانه»، حسین صدری افشار با موضوع «چرا به مدیریت دانش مشتری نیاز داریم؟»، سیدکامران باقری با موضوع «دانش مشتری به‌عنوان نیروی پیشران نوآوری»، عبدالرضا حافظی با موضوع «نقش مهارت‌های نرم در مدیریت دانش مشتری»، علی ترکی با موضوع «فناوری‌های سرکش، سازمان‌های دانش محور، تقابل» و پیام خلیلی با موضوع«مدیریت دانش مشتری، راهکاری نوین در دنیای رقابتی کسب‌وکارها» سخنرانی می‌کنند. ‎همچنین مدعوین بین‌المللی این کنفرانس «Rocio Sans» از فرانسه با موضوع «مرور کلی مدیریت دانش مشتری و اهداف آن»، «Joe Fukuyama» از ژاپن با موضوع  «دانش مشتری در زنجیره ارزش دانش»، «Denis Meingan» از فرانسه با موضوع «فرهنگ سازمانی مشتری‌مدارانه به‌عنوان رکنی برای مدیریت دانش‌مشتری»، «Dwight W.Mihalicz» از کانادا با موضوع «مدیریت ارزش مشتری» سخنرانی‌های خود را ارائه دادند و ویدئو کنفرانسی با «Alan Pennington» با موضوع «تمرکز بر مشتری با استفاده از نقشه سفر مشتری» برگزار شد.