در این نشست احمد پورفلاح، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران، کنار هم قرار گرفتن دولت و بخش خصوصی را مهم‌ترین ویژگی انجمن هلدینگ‌های ایران برشمرد و تاکید کرد: طبق تجربیات جهانی، چنین انجمن‌هایی قادرند حتی در سطح بین‌المللی نیز حضور جدی داشته باشند و به‌عنوان مشاور در کنار دولت قرار گیرند. وی ادامه داد: این گروه می‌تواند با در اختیار داشتن ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد، رو به جلو حرکت کند. از طرفی در شرایط امروز، کنار هم نشستن دولت و بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت و بستر لازم برای رشد این انجمن را فراهم کرد.