براساس بند اول، ترخیص کلیه کاغذهای وارداتی‌، منوط به دریافت تاییدیه شبکه توزیع و مقصد حمل براساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (کمیته مصوب ۱۶ مرداد کارگروه تنظیم بازار) و تخصیص سهمیه مطابق با نیاز و درخواست وزارت آموزش و پرورش با اعلام کتبی مسوول کمیته و درج مقصد و انبار مربوطه در بارنامه حمل صاحب سهمیه با استناد به ظرفیت تشکل‌های تولیدی و توزیعی است. براساس تبصره این بند، برای تسهیل و تسریع در ترخیص کاغذهای وارداتی و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در زنجیره تامین، ترخیص و توزیع کاغذ به دو روش قابل انجام است.  حمل و توزیع کاغذهای وارداتی با اخذ تاییدیه شبکه توزیع به‌طور مستقیم از گمرک به خریداران و حمل و توزیع کاغذهای وارداتی براساس اخذ تاییدیه شبکه توزیع. براساس بند دوم باید دقت شود در اظهار کالا به گمرکات از جابه‌جایی تعرفه و دگراظهاری جلوگیری به عمل آید. براساس بند سوم، دفتر مقررات صادرات و واردات باید سریعا تکالیف این بخشنامه را به گمرک و متعاقبا به گمرکات اصلی جهت رعایت در ترخیص انواع کاغذ ابلاغ کند. براساس بند چهارم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به کنترل و نظارت بر مقادیر تولید و واردات و هدایت محموله‌ها به مراکز تعیین شده طبق سهمیه تخصیصی به دستگاه‌های ذی‌ربط (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و...) و مصرف‌کنندگان مختلف انواع کاغذ اقدام و گزارش مقادیر تولید و واردات، بارگیری و حمل را به‌صورت روزانه با سهمیه‌ها مطابقت داده و کنترل و نظارت لازم را انجام و با تخلفات احتمالی برخورد کند. براساس نامه سینکی ترخیص کالا بدون ارائه تاییدیه به کمیته مذکور مجاز نیست در رونوشت این نامه به سازمان‌های صمت استانی زیر مجموعه ابلاغ شده که نسبت به معرفی محموله‌های کاغذهای احتکار یا انبار شده (عدم اعلام موجودی) کشف شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه تنظیم بازار جهت توزیع کالا در شبکه تحت نظارت و عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کنندگان نهایی با نظر کمیته مربوطه و با مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام شده و بر توزیع و مصرف کالا نظارت لازم را انجام دهند.