وی ادامه داد: دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها با توجه به طبقه‌بندی‌ها و کاربری‌ها برای صاحب انبار و همچنین مدیران و دستگاه‌های مختلف، قابل دسترسی و رصد است. محله‌ای اضافه کرد: حدود ۹۵ درصد بارنامه‌هایی که از مبادی و مقاصد صادر می‌شود از سامانه جامع انبارها استعلام می‌شود. وی افزود: اگر انباری در این سامانه ثبت نشود محتویات آن انبار، اختفا و احتکار محسوب می‌شود مگر دلیل موجه داشته باشد. معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: در برخی مواقع، انبار، ثبت است اما کالاها خارج از عرف در آن نگهداری می‌شود. محله‌ای افزود: بازرسی هوشمندانه و کشف انبارهای احتکار شده نتیجه کارآیی سامانه جامع انبار است.