«دنیای اقتصاد» به‌دنبال آن است تا با برگزاری این دوره به ویژگی روش حل‌وفصل اختلافات در قانون برگزاری مناقصات و همچنین پیش‌بینی روش‌های حل اختلافات طرفین در اجرای قرارداد بپردازد. برخی سر فصل‌های این دوره آموزشی شامل نکات بنیادی مناقصات و مزایدات و موارد قابل شکایت و غیرقابل شکایت،‌ انواع شکایات مناقصات، متناسب با شخصیت مناقصه‌گران و حاکمیت قانون،‌ تشریح روند رسیدگی به شکایت مناقصه‌گران در مورد نقض قوانین و مقررات ناظر بر ارجاع کار،‌ معرفی مراجع رسیدگی و نظارتی، اعم از قضایی و اداری با تشریح حدود صلاحیت،‌ تشریح نحوه اعتراض به آرا و نظرات صادره از سوی مراجع قضایی و اداری و تحلیل حقوق شرکت‌کنندگان در اطلاع از فرآیندها و نتایج و آثار آنها است. علاقه‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با واحد آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.