به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران درباره جلسه اخیر این کمیسیون گفت: بررسی شرایط جدید اقتصاد در فضای تحریم، مهم‌ترین موضوعی بود که مانند جلسه قبلی کمیسیون در دستور کار قرار گرفت. حسن فروزان‌فرد افزود: موضوع شرایط تحریم که ماه قبل در جلسه هیات نمایندگان نیز مطرح شده بود اعضا را بر آن داشت تا با توجه به موضوع شکل‌گیری تحریم‌ها و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن، دستور کار کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری تغییر کند و به سمت مطالبات فعلی بخش‌خصوصی سوق داده شود.

فروزان‌فرد تصریح کرد: پیشنهاد مشخص اعضای کمیسیون، تمرکز بیشتر بر آثار تحریم‌هاست و اینکه بررسی کنیم تحریم‌ها می‌تواند چه پیامدهایی برای حوزه‌های رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری به‌دنبال داشته باشد. برای مثال یکی از تمرکزهای جلسه‌های قبلی پایش تحولات حوزه سلامت اداری بود که اکنون به‌نظر می‌رسد و بهتر است با پایش فساد اداری و بررسی آثار تحریم‌ها بر ایجاد فرصت‌های فساد در فضای اداری کشور جایگزین شود.

به گفته فروزان‌فرد، در این نشست پیش‌بینی شد در صورت نیاز، جلساتی در زمان‌های کوتاه‌تر و با حضور تعداد کمی از اعضای کمیسیون برای تعریف مسوولیت‌های جدید کمیسیون متناسب با وضعیت موجود تشکیل شود. رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران اظهار کرد: این کمیسیون در ماه‌های گذشته گزارش‌های جامعی متناسب با ماموریت خود و مطالبات بخش‌خصوصی تهیه و به اعضای اتاق و هیات رئیسه منعکس کرده است اما اینک هیچ‌کدام از ماموریت‌های قبلی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری، دغدغه امروز بخش‌خصوصی نیست. فروزان‌فرد افزود: این ماموریت‌ها بر اساس اولویت‌های سال‌های قبل طراحی شده اما اینک با تغییر شرایط، روی موضوع فساد اداری و مطالبه شفافیت تمرکز کرده‌ایم تا به ایجاد فضای مساعد و پایدار برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی کمک شود.