وی با تشریح اقداماتی که سایر کشورها برای کسب توفیق در بازار عراق صورت داده‌اند، افزود: تعامل با مخاطب برای تدوین استراتژی اثرگذار در حوزه بازاریابی، ارتباط مستمر و مستقیم در بازار عراق، هماهنگی به موقع درخصوص منابع تولید و تامین و انطباق پذیری کالا با نیاز مشتری از جمله مؤلفه‌های مهم در مهندسی رفتار تجاری است. بهزاد اظهار کرد: انجام اقدامات حرفه‌ای متناظر با بخش‌های بازار عراق از سوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کالا و خدمات ایران می‌تواند در تبیین سیاست تولید و قیاس مستمر کمک کند و منجر به بالا بردن میزان فروش محصولات شود. رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: بازار عراق به سه دسته بازارهای محلی، سنتی و مدرن تقسیم می‌شود و بر این اساس، انجام رفتارهای دقیق و فرآیندی که بتواند بین توانایی‌های شرکت‌های ایرانی و نیازهای مشتریان تعادل برقرار کند بسیار مهم است. بهزاد وجه غالب مهندسی رفتار در بازار عراق را در گرو ترسیم و تدوین طرح بازاریابی خاص این بازار دانست که بتواند در هر بخش با اتکا به مزیت‌های موجود، راهبرد مناسبی را در ایجاد خطوط تولید، کانال‌های توزیع، ارتباطات، قیمت‌گذاری و موضع‌یابی کالا ایجاد کند.