به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد افزود: اجرای طرح خرید حمایتی شیر با هماهنگی وزارت متبوع و معاونت امور دام و مرکز اصلاح‌‌نژاد دام از تعداد ۷ استان کشور به ۱۷ استان برنامه‌ریزی و توسعه یافته است.پس از هماهنگی با وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان، قیمت خرید حمایتی شیر خام توسط دولت، از پایه هر کیلوگرم ۱۳هزار ریال در سال‌های ۹۵و ۹۶ به ۱۴هزار و ۴۰۰ ریال افزایش یافت. شیرزاد درباره سیب‌زمینی بهاره نیز گفت: در منطقه جنوب کرمان، خوزستان، گلستان و اصفهان حدود ۲۶ هزار تن سیب‌زمینی بهاره به‌صورت تضمینی خریداری و حدود ۷۳ درصد وجه کشاورزان پرداخت شده است.