دولت آمریکا از ماه مه بر آلومینیوم و فولاد تولید شده از سوی برخی از کشورها تعرفه وارداتی به ترتیب برابر با ۱۰ و ۲۵ درصد وضع کرد. در چنین شرایطی اما اتحادیه اروپا نیز به اقدامی تلافی‌جویانه دست زده است. روز پنج‌شنبه این اتحادیه از افزایش واردات فولاد و آلومینیوم به این اتحادیه جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا راهکاری را ارائه کرده که تلفیقی است از سهمیه‌بندی و وضع تعرفه تا به این وسیله با نگرانی‌های اتحادیه اروپا مقابله کند و اطمینان داشته باشد محصولات فولاد اروپا که دیگر قرار نیست به آمریکا صادر شوند، در عوض مورد استفاده بازارهای اروپایی قرار بگیرند. این راهکار که از روز چهارشنبه مفاد آن اعلام شده بود، بخش سوم واکنش این اتحادیه به تعرفه‌های آمریکا است. در بحبوحه این جنگ تجاری در حوزه آلومینیوم و فولاد، شرکت آلکوآ، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده آلومینیوم آمریکا اعلام کرده است که تعرفه‌های وضع شده موجب زیان شدید این شرکت شده است.