به گزارش شاتا، حسن یونس‌سینکی با هشدار به کسانی که مبادرت به احتکار و اختفای کالا کنند، گفت: طبق برنامه تعیین‌شده احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه‌ای که از ارز رسمی استفاده کرده‌اند، جرم محسوب می‌شود. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بررسی و رصد این حلقه از زمان تخصیص ارز آغاز می‌شود و پروسه خرید، ورود و ترخیص را در بر می‌گیرد و پس از مشخص شدن قیمت عرضه و قیمت مصوب، وضعیت شبکه توزیع تا حلقه نهایی یعنی واحد عرضه‌کننده را در خود جای می‌دهد. سینکی با تاکید بر اینکه تقسیم کاری میان اعضا در این زمینه انجام شده است، اضافه کرد: پیش‌بینی طراحی دبیرخانه انجام شده است و طبق تصمیمات این دبیرخانه در معاونت امور اقتصادی و بازرگانی مستقر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مردم در صحنه عمل نتایج اقدامات و تلاش‌ها در این حوزه را درک خواهند کرد، گفت: بر این اساس هر هفته به‌صورت منظم جلسات ستاد برگزار می‌شود و طبق تصمیم دو عضو تازه به اعضای ستاد اضافه شدند. سینکی در توضیح این مطلب ادامه داد: رئیس کل گمرک و یکی از معاونان وزارت اطلاعات نیز از این پس در این ستاد عضویت دارند.