وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۳ هزار و ۷۷۷ تن برگ سبز چای به ارزش اقتصادی ۱۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ازسوی چایکاران شمال کشور برداشت و تحویل کارخانه‌های چای‌سازی شده که از نظر وزنی، شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. رئیس سازمان چای ادامه داد: از مجموع برگ سبز چای برداشت شده، ۳۶ هزار و ۴۴۲ تن درجه یک و ۳۷هزار و ۳۳۵ تن درجه ۲ است. به گفته جهانساز، از ۱۵۲ کارخانه چای‌سازی گیلان و مازندران، ۳۷ کارخانه در تحویل گرفتن برگ سبز چای فعال هستند و تاکنون ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن چای خشک با کیفیت توسط این واحدها عمل‌آوری شده است. استان‌های گیلان و مازندران بین ۲۵ تا ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارند که ۲۱ هزار هکتار آن در چرخه تولید است. بیش از ۵۰ هزار خانوار چایکار نیز در استان‌های یادشده، در تولید برگ سبز چای فعالیت دارند و ۱۰۰ هزار خانوار، زندگی و درآمدشان از راه چایکاری تامین می‌شود. همه ساله برداشت برگ سبز چای از باغ‌های شمال کشور در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می‌گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه انجام می‌شود.