به گزارش «ایرنا» فرشته دست‌پاک اظهار کرد: هیچ‌یک از کشورهای تولیدکننده فرش دستباف توان رقابت با فرش ایرانی را نداشته و از این پس نیز نخواهند داشت. کشورهایی نظیر چین، نپال، هندوستان و پاکستان تلاش و سرمایه‌گذاری زیادی را در زمینه فرش دستباف انجام دادند، اما ایران هنوز در تولید و صادرات این محصول در فاصله زیادی از آنها قرار دارد. رئیس مرکز ملی فرش ایران، با تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر اتحادیه‌های فرش نسبت به رونق هر چه بیشتر صنعت فرش، گفت: ما نیز به‌عنوان نماینده دولت در حوزه فرش باید تمام توان خود را در صیانت از این هنر و هموار کردن مسیر رشد و توسعه آن به‌کار بگیریم. رئیس مرکز ملی فرش، این کالای صادراتی را دارای سه مزیت مهم از جمله نشان‌دهنده هویت فرهنگی، تاثیرگذاری بر اقتصاد به‌عنوان بزرگ‌ترین کالای تولید داخل پس از نفت و مشتقات نفتی و همچنین اشتغال‌زایی دانست و افزود: براساس آمارهای غیررسمی، ۵/ ۲ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و ۶ میلیون نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم در صنعت فرش کشور فعال هستند. دست‌پاک اظهار کرد: در میان اصناف مختلف هیچ صنفی به اندازه فرش بر حوزه اشتغال به‌ویژه اشتغال روستایی تاثیرگذار نیست. مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه، درحالی‌که برای تولید یک شغل به ۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است، در حوزه فرش می‌توان این کار را با حدود ۲۰۰ میلیون ریال برای ایجاد سه شغل انجام داد. رئیس مرکز ملی فرش، اشتغال‌زایی روستایی را هم از مزیت‌های کارآفرینی فرش عنوان کرد و افزود: صنعت فرش می‌تواند از حاشیه‌نشینی که نتیجه مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها است، جلوگیری کند‌. فرش تنها صنعتی است که محوریت آن بر بخش‌خصوصی قرار گرفته است، ولی صنایع دیگر بیشتر بر منابع دولتی متمرکز هستند.