الکسیس مور، رئیس دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در نشست ماه گذشته این دیوان داوری که در پاریس برگزار شد، انتخاب وی به‌عنوان عضو افتخاری دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی را اعلام کرد. دیوان داوری یکی از مهم‌ترین مراجع داوری بین‌المللی در دنیاست که ۹۰ سال از عمر آن می‌گذرد. اعضای این دیوان از بین حقوقدانان مطلع در امور داوری، به مدت ۳ سال به‌وسیله کمیته‌های ملی ICC در کشورهای مختلف معرفی می‌شوند. محسن محبی دارای دکترای حقوق بین‌المللی از آکادمی حقوق بین‌الملل در لاهه هلند است و تا سال ۱۳۹۶ به مدت ۱۵ سال نماینده اصلی ایران در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی بوده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور پس از کناره‌گیری محسن محبی، به‌عنوان نماینده ایران در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی شد. غیر از محسن محبی، دو عضو برجسته دیوان از سوئیس و مصر نیز به‌عنوان اعضای افتخاری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی انتخاب شده‌اند.