به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  براساس بخشنامه ابلاغی ریاست جمهوری در مورد جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان اداری دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیرحضوری و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، میز خدمت حضوری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شد.  براساس این گزارش درحال‌حاضر ۲۰ خدمت در زمینه سامانه‌های تدارکات الکترونیکی دولت، جامع تجارت، نماد الکترونیکی، مرکز دولتی صدور گواهی ریشه و مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام در حال خدمت‌رسانی است. با توجه به رسالت الکترونیکی بودن این مرکز تقریبا مراحل انجام کار به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و تنها در زمان احراز هویت برای ثبت‌نام یا تحویل توکن (صدور گواهی الکترونیکی) در چهار خدمت نیاز به مراجعه حضوری است؛ میز خدمت الکترونیکی مرکز نیز به زودی راه‌اندازی می‌شود.