وی ادامه داد: قرار است این ارز در سه نمایشگاه بین‌المللی آینده که ۲ مورد آن در پاکستان و یکی دیگر در قطر برگزار می‌شود، به متقاضیان پرداخت شود. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی افزود: هدف آن است که حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای افراد و شرکت‌ها از صرفه اقتصادی برخوردار باشد و بتوانند در کشورهای مقصد به اقدام‌هایی مانند بازاریابی، امضای قرارداد، راه‌اندازی دفتر یا شریک‌یابی دست بزنند. اسفهبدی گفت: اکنون شرکت‌های خارجی زیادی با مشارکت ایرانی‌ها به فعالیت مشغولند و حتی تولیداتشان صادر می‌شود؛ شرکت‌های مشترکی با سهم مشخص از مالکیت ۲ طرف ثبت ‌شده که تامین فناوری آن‌ها بر عهده خارجی‌هاست و طرف ایرانی مسوولیت تامین مکان، نیروی انسانی و سرمایه ریالی را بر عهده دارد و دولت نیز این سرمایه‌گذاری را تضمین کرده است.