صید بی‌رویه ماهی به‌خصوص در قسمت‌هایی از جهان درحال توسعه که مردم آن برای تامین خوراکشان در مضیقه هستند، بد است. مانوئل بارانگ، مدیر واحد شیلات و آبزی پروری فائو گفت: فشار زیادی روی منابع دریایی وجود دارد و ما باید تعهد بیشتری از جانب دولت‌ها برای بهبود وضعیت شیلاتشان داشته باشیم.  وی در ادامه افزود: پیش‌بینی می‌شود آفریقا در آینده ناچار شود ماهی وارد کند و این کمبود به بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده و به مستمندان آسیب وارد می‌کند. این مدیر فائو گفت: آفریقا از پتانسیل بزرگی برای آبزی پروری برخوردار است اما از نظر فاینانس، خوراک و تامین ماهی به پشتیبانی نیاز دارد. پرورش ماهی در ۴۰ سال اخیر، سریع‌ترین رشد را در بخش کشاورزی داشته و تا حد زیادی عامل عرضه بیشتر ماهی به مصرف‌کنندگان بوده است. با کاهش صید از دریای آزاد، کشورهای بیشتری به مزارع ماهی روی می‌آورند. در الجزایر دولت کشاورزان در صحرای ساهارا را به پرورش ماهی برای افزایش درآمد و بالا بردن تولید ماهی تشویق می‌کند. منتقدان می‌گویند این اقدام ممکن است به محیط‌زیست آسیب‌زده و موجب انتشار گسترده بیماری و گونه‌های مهاجم شود اما مدیر واحد شیلات فائو اظهار کرد: راهکار داشتن مقررات، قوانین، کنترل و نظارت مناسب است.  مصرف ماهی از ۹ کیلوگرم در سال ۱۹۶۱ به ۲/ ۲۰ کیلوگرم افزایش یافته و انتظار می‌رود با روی آوردن مصرف‌کنندگان به ماهی به‌عنوان یک غذای سالم، افزایش بیشتری نیز پیدا کند. درحال‌حاضر ۲/ ۳ میلیارد نفر برای ۲۰ درصد از منبع پروتئین حیوانی خود، از ماهی استفاده می‌کنند.