آراسب احمدیان با اشاره به ساختار محک به‌عنوان سازمانی مردم‌نهاد که با تکیه بر جلب مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع کمک‌های بشردوستانه اداره می‌شود،عنوان کرد: نهادهای اقتصادی می‌توانند به‌عنوان عاملی اثرگذار در امور فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی ایفا کنند. مشارکت‌های خیرخواهانه از سوی صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی یک ارتباط دوسویه با سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد ایجاد می‌کنند. نمونه بارز این همکاری دوسویه ایجاد نخستین مرکز غیر دولتی پذیره‌نویسی سلول‌های بنیادی خون‌ساز در محک با همکاری بخش‌خصوصی است که به‌عنوان اولین نمونه عملیاتی مسوولیت اجتماعی در بخش‌خصوصی واقعی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به سومین برنامه استراتژیک محک که مبتنی بر جامعیت و یکپارچگی ارائه کلیه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتلا به سرطان در سراسر کشور است، گفت: استراتژی واقعی پاسخی منسجم به چالش‌های مهم یک سازمان است و محک در طول ۲۷ سال فعالیت خود توانسته است از مشارکت بنگاه‌های اقتصادی بهره‌مند شود و به سمت مفهوم مسوولیت‌پذیری در قبال هم‌نوعان در حوزه فردی و سازمانی حرکت کند تا توسعه همزمان و هماهنگ زیرساخت‌های سازمان با تکیه بر ظرفیت‌های جامعه مدنی کشور و همراهی صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی ممکن شود.

مدیرعامل محک همچنین با اشاره به روز صنعت و معدن گفت: محک نه تنها به سرطان کودکان می‌پردازد بلکه اندیشه والای کمک به هم‌نوع را ترویج می‌کند. این سازمان خود را نسبت به استفاده بهینه از منابع و دستیابی به اهدافش که همان ارائه بالاترین سطح از خدمات درمانی و حمایتی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان است، مسوول می‌داند. از این رو باور دارد که نهادهای اقتصادی می‌توانند در راستای توجه به مسوولیت اجتماعی‌شان نه تنها زمینه پایداری فعالیت‌های حرفه‌ای‌ خود را بلکه زمینه توسعه پایدار یک جامعه را فراهم ‌کنند و در رفع مسائل اجتماعی نقش داشته باشند.