به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه «حدود ۷۵۰ هزار بنگاه صنفی بدون مجوز داریم که برای ساماندهی آنها نیاز به عزم و اراده ملی است»، افزود: ما در مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی دارای مجوز داریم. رئیس اتاق اصناف با اشاره به آغاز ساماندهی اصناف از سال ۷۲ گفت: مشکلاتی همیشه بر سر راه ساماندهی و سازماندهی اصناف بود و در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به این کار شد که چون تصویب قانون در ۶ ماه آخر دولت وقت انجام گرفت در مقام اجرا کاری نشد و می‌توان گفت اراده‌ای خیلی قوی هم برای اجرای آن نبوده است.

فاضلی گفت: اتاق اصناف در بحث آمار و شناسایی بنگاه‌های فاقد مجوز به دولت کمک می‌کند. رئیس اتاق اصناف افزود: به‌شرط فراهم شدن تسهیلات حمایتی و اصلاح قانون اصناف در جهت حمایت از بنگاه‌ها و پایین آمدن نرخ تسهیلات بانکی می‌توان با اراده ملی و مشارکت دولت، مجلس، نهاد‌های مختلف و حتی نیروی انتظامی طی یک سال همه بنگاه‌های فاقد مجوز را سازماندهی یا ساماندهی کرد. فاضلی گفت: اصلاح قانون نظام صنفی نهایی شده و بعد از نظرخواهی از استان‌ها به مجلس ارائه می‌شود که امید داریم مجلس و کمیسیون مربوطه وقت بیشتری برای بررسی و تصویب آن لحاظ کنند.

رئیس اتاق اصناف افزود: در این اصلاحیه، بحث حذف قوانین متعارض هم دیده شده که موارد متعارض مشخص شده است که اصلاح آن به‌عهده مجلس و نمایندگان محترم است. فاضلی همچنین گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود ۳ میلیون بنگاه می‌شود ۶میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است که خیلی مهم است و باید مد نظر قرار بگیرد. رئیس اتاق اصناف با اشاره به ضربه سنگین قانون مالیات ارزش افزوده به بنگاه‌های کوچک و متوسط طی ۵ اجرای آزمایشی آن گفت: مشکلات اقتصاد ما و اینکه آسیب‌پذیر است  به مشارکت نکردن مردم در اقتصاد برمی‌گردد؛ اقتصاد باید مردمی باشد و به مردم برگردد.