این هشتمین ماه متوالی است که تجارت کالای این کشورها نشان‌دهنده رشد است و سریع‌ترین رشد را طی دو سال گذشته از خود بر جای گذاشته است. بر این اساس، طی سه ماه نخست سال جاری میلادی، صادرات کشورهای عضو گروه ۲۰ تا ۳/ ۵ درصد رشد کرد و واردات آن رشدی ۸/ ۵ درصدی را به ثبت رساند. بر این اساس، رشد قدرتمند صادرات در فصل نخست سال ۲۰۱۸ در برزیل (۴/ ۱۳ درصد)، روسیه (۸/ ۱۲ درصد)، آرژانتین (۷/ ۱۲ درصد) استرالیا (۳/ ۱۱ درصد)، چین (۵/ ۹ درصد) و کره (۶/ ۷ درصد) بوده است. این در حالی است که کشورهای عضو گروه ۷ رشد صادرات ملایم‌تری را تجربه کردند. همه اقتصادهای گروه ۲۰ رشد واردات مثبت را تجربه کردند که بیشترین میزان رشد واردات در چین با ۷/ ۱۳ درصد به ثبت رسیده است.