به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار، همکاری بین شرکت‌های خصوصی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد شرایط آشنایی شرکت‌های خصوصی ایران و فنلاند بیش از پیش مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین در این دیدار مقرر شد، سند همکاری‌های جامع کشاورزی بین دو کشور ایران و فنلاند که نهایی شده است در آینده نزدیک به امضا برسد.

تدوین سند تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دو کشور در زمینه بهداشت دامی و قرنطینه نیز در این دیدار مورد تایید قرار گرفت.