این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته بیشترین حجم قهوه وارد شده مربوط به هند بوده است. آلمان، امارات‌متحده‌عربی، اندونزی، ایتالیا، ترکیه، قبرس، لهستان، هند و ویتنام صادرکنندگان قهوه به ایران هستند و سوئیس نیز نسبت به سال گذشته از جمع صادرکنندگان قهوه به ایران خارج شده است.اما مقایسه آمار واردات قهوه در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش واردات قهوه است. در فروردین ماه سال گذشته ۲۵۵ تن قهوه به ارزش ۶۴۸ هزار دلار به ایران وارد شده که این رقم با افزایش درصدی وزنی و درصدی ارزش در سال‌جاری به ۳۴۶ تن به ارزش ۹۸۶ هزار دلار رسیده است.