به گزارش ایدرونیوز، رودریگو دی آزردوسانتوس در دیدار با منصور معظمی به قابلیت‌های بالای کشورش در حوزه تخصصی ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری مسافری و تجاری اشاره کرد و حضور نمایندگان کنسرسیوم شرکت‌های معتبر سازنده ناوگان در ایران را نشانه‌ای از جدیت برزیل برای همکاری با  ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست. در این دیدار معظمی نیز با توجه به مسوولیت ملی ایدرو در حوزه نوسازی ناوگان تجاری از جمله ناوگان مسافری کشور، رسیدن به مدل همکاری تعریف‌شده بین دو کشور از طریق همکاری کنسرسیوم برزیلی و شرکت‌های تولیدکننده داخلی را مورد حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست. در این دیدار که نمایندگانی از کنسرسیوم شرکت‌های فعال حوزه حمل‌ونقل برزیلی و مدیر امور بین‌المللی و مدیر ارتباطات ایدرو نیز حضور داشتند، مقرر شد نشست‌های کارشناسی و تخصصی تا حصول نتیجه کلان و استخراج مدل‌های مطلوب همکاری بین نمایندگان دوطرف ادامه یابد.