حسن عباسی‌معروفان با تاکید بر اینکه اگر کسانی به دنبال التهاب بازار هستند، باید مسوولیت حرف‌های خود را بپذیرند، تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان در فروش گندم ریالی اضافه نکرده تا قیمت نان افزایش پیدا کند. او تصمیم گیرنده اصلی درباره تعیین قیمت نان را شورای آرد و نان دانست و اظهار کرد: تنها تصمیم‌گیرنده افزایش قیمت نان این شورا است و نباید افراد غیرمسوول در این خصوص اظهارنظر کنند. او درباره افزایش ۸۰ تومانی قیمت آرد خبازی‌های آزادپز گفت: برای کاهش هزینه‌های دولت، پیشنهاد دادیم تا مبلغ ۸۲ تومان بابت هزینه‌های تبعی قیمت خرید گندم، از جمله حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، نگهداری، حق‌العمل‌کاری مباشران از دولت حذف و توسط خریداران پرداخت شود که در شرایط فعلی این موضوع منتفی شد. عباسی‌معروفان اظهار کرد: اکنون قیمت هرکیلوگرم گندم در صنف و صنعت و آزادپزها تغییری نداشته و برای خبازی آزادپز ۹۰۰ تومان و برای خبازی‌های یارانه بگیر ۶۲۵ تومان عرضه می‌شود؛ اما ممکن است قیمت آرد استحصالی کمتر یا بیشتر باشد.