براساس توافق صورت گرفته، تا زمان تعیین چارچوب اجرایی، تعرفه‌ها اعمال نخواهند شد.» این توافق ماحصل گفت‌و‌گوهای دو روزه لیوهه، اقتصاددان و معاون نخست‌وزیر چین با منوچین در واشنگتن بود. منوچین ادعا کرده است که دولت آمریکا در این توافق طرف چینی را وادار به پذیرش تعهدات متعددی کرده است. چینی‌ها ملزم شده‌اند ترتیبی اتخاذ کنند که کسری تجاری ۳۷۵ میلیارد دلاری آمریکا در مبادله با این کشور کاهش بیابد. گرچه دولت ترامپ تلاش کرد تعهد به کاهش ۲۰۰ میلیارد دلاری کسری را به مذاکره‌کنندگان چینی تحمیل کند، اما در نهایت طرف چینی زیر بار این خواسته نرفت و هیچ رقم مشخصی در زمینه کاهش کسری تجاری آمریکا، مورد توافق طرفین قرار نگرفت. در بیانیه نهایی دو طرف اعلام کردند «بر اقداماتی موثر برای کاهش کسری تجاری آمریکا توافق کرده‌اند و چین خرید کالاها و خدمات از آمریکا را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.»