وی توانمندسازی روستاییان و جلوگیری از توام شدن سالمندی با فقر در روستاها را هدف اصلی این طرح خواند و گفت: تمامی مشاغلی که از طریق طرح ملی توسعه کشاورزی و تولید مبتنی بر قرارداد ایجاد می‌شود، منتهی به بیمه بازنشستگی خواهد شد و سهم بیمه روستاییان از محل صندوق بیمه روستاییان و عشایر توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد. بنابراین گزارش، شرکت نوین زعفران که میزبان رونمایی از این طرح بود، در سال ۷۱ با هدف نوآوری، بسته‌بندی و ایجاد تحول در حرفه زعفران تاسیس شد. ایجاد بزرگ‌ترین واحد فرآوری بهداشتی و بسته‌بندی زعفران در شرایط Clean Room، طراحی و تولید بسته‌بندی متنوع با زبان‌ها و سلایق مختلف ملل، تحقیقات علمی دامنه‌دار، تولید و صادرات ده‌ها محصول فرعی از زعفران و صادرات به پنج قاره، بخشی از فعالیت‌های این واحد تولیدی است. همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی مهم بین‌المللی مانند دانشگاه Chiba ژاپن در زمینه اثبات و گسترش مصارف غذایی و دارویی زعفران هم از دیگر فعالیت‌های این گروه صنایع غذایی است.