به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی بنیاد مستضعفان، این مجموعه برای تقویت توان رقابت بخش‌خصوصی در ابلاغیه‌ای ورود هلدینگ‌ها و شرکت‌های این بنیاد در پروژه‌های پیمانکاری با کمتر از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های گروه یک خود و ۷۰ میلیارد تومان برای سایر شرکت‌های تحت پوشش را در اخذ پروژه‌های پیمانکاری از سال ۹۷ ممنوع اعلام کرد. بنابر این گزارش، این ابلاغیه برای افزایش قدرت رقابتی بخش‌خصوصی و حضور موثرتر بنیاد مستضعفان در پروژه‌های کلان صورت می‌پذیرد. براساس ابلاغیه حوزه ریاست بنیاد مستضعفان حضور هریک از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد در پروژه‌های پیمانکاری داخلی تنها منوط به رعایت حداقل سقف ریالی مبلغ پیمان اعلام شده است که در کلیه مراحل فعالیت پیمانکاران از مرحله شرکت در مناقصات تا انعقاد قرارداد و در حین اجرای پروژه، از سوی کمیته تخصصی پروژه‌های پیمانکاری مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد.