وی افزود: این درحالی است که حتما در کیفیت فروش و ارتقای ارزش سبد کالا باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا به سهم واقعی بازار برسیم. مدیرعامل جدید صنایع شیرایران نیز در این مراسم گفت: با ایجاد سرفصل جدید در مدیریت صنایع غذایی به‌دنبال تحول اساسی برای ارتقای جایگاه شرکت صنایع شیر ایران در رهبری صنعت لبنیات هستیم. سیدابراهیم حسینی با اشاره به سیستمی کار کردن اجزای مختلف در مجموعه شرکت بیان کرد: رویکرد ما یک رویکرد اقتصادی است و با استفاده از برند معتبر پگاه به‌دنبال افزایش سود عملیاتی در مجموعه شرکت هستیم. وی در ادامه افزود: نگاهی درون گروهی به منابع انسانی ارزشمند شرکت صنایع شیر ایران دارم؛ زیرا برای تکمیل زنجیره غذایی به هم‌افزایی درونی احتیاج است.