به‌گفته آلفردو بونت، درحال حاضر مراودات بانکی بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه توسعه روابط تجاری این دو کشور است؛ چراکه آمریکا از برقراری روابط ایران و اروپا خوشحال نیست و از همین‌رو بانک‌های اروپایی را تهدید می‌کند. این درحالی است که مقامات ایران و اروپا تلاش‌هایی برای گشایش روابط داشته‌اند که تا حدودی نیز نتیجه داشته اما روند آن کند و زمانبر بوده است. در همین راستا یکی از اقدامات انجام شده حمایت دولت اسپانیا از سرمایه‌گذاری شرکت‌های این کشور در ایران است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دولت اسپانیا روشی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در برخی کشورهای خارجی دارد که ایران نیز مشمول این طرح شده است. در این طرح که بدون نیاز به مراودات بانکی است، دولت اسپانیا از سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مشارکت‌های بزرگ حمایت می‌کند و بخشی از تامین اعتبار را برعهده می‌گیرد. این حمایت البته شامل پروژه‌های کوچک و همکاری SMEها نمی‌شود.