مدیرعامل «هما» با اشاره به اینکه از حضور تیم عالی‌رتبه اقتصادی ایرانی با هدف انجام مذاکرات اقتصادی و تصمیم‌گیری برای خط اعتباری فرانسه در ایران در این سفر دعوت شده بود، گفت: بخش عظیمی از این تصمیم‌گیری مربوط به حیطه بانکی و بخش دیگری پیرامون قراردادهای موجود در صنعت هوایی بود که به‌صورت مجزا و دقیق مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. مساله فاینانس صنعت هوایی ایرانی به‌عنوان موضوع اصلی مورد بررسی در یکی از پنل‌های کنفرانس یورو مانی که اعتبار خوبی را در اروپا داراست، مورد بحث قرار گرفت و گزارشی از وضعیت فعلی این صنعت در کشور و همچنین سرعت رشد آن طی سال‌های اخیر ارائه شد. این مقام مسوول در ادامه سخنان خود رشد تقاضای سفرهای هوایی ایران را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ حدود ۴ برابر اعلام کرد و گفت: این رشد و سرعت توسعه تا کنون در هیچ جای دنیا دیده نشده که خود مهر اطمینانی بر انجام سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران برای هر یک از فاینانسرها خواهد بود.