بنا به تعریف نظام حساب‌های ملی، موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها است. در یک تعریف دیگر، موجودی سرمایه مجموع ارزش «ساختمان و تاسیسات» و «ماشین‌آلات و تجهیزاتی» است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده است. اما دلیل کاهش رشد بهره‌وری سرمایه چیست؟ براساس این گزارش، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود و افزایش فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه، عدم استفاده مناسب از نیروی انسانی متخصص و استفاده ناکارآمد از ماشین‌آلات، عدم پیشرفت فنی به‌دلیل عدم امکان استفاده از ماشین‌آلات نو دارای کارآیی بالاتر، توان پایین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای انجام طرح‌های توسعه در واحدهای موجود، تخصیص غیربهینه منابع مالی به طرح‌های سرمایه‌گذاری، پایین بودن هزینه فرصت بلااستفاده ماندن ماشین‌آلات و تجهیزات به‌دلیل کم‌بودن هزینه واقعی استفاده از امکانات سرمایه‌ای از جمله عوامل کاهش رشد بهره‌وری سرمایه است.