به گزارش روابط‌عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاه UFI سازمانی بین‌المللی است که صنعت نمایشگاهی کشورهای مختلف را براساس اصول و برنامه‌های مختلف بررسی و رتبه‌بندی می‌کند، براساس این اصول، ایران یکی از کشورهای موفق در زمینه برگزاری نمایشگاه است که از پتانسیل قوی مشتری‌مداری برخوردار بوده و با برگزاری سالانه بیش از ۲۲۰ نمایشگاه بین‌المللی دارای استاندارد جهانی در ۶ شهر اصلی، بیشترین تعداد نمایشگاه‌های کشوری در منطقه خاورمیانه را دارد. اسفهبدی که از آبان ماه سال‌جاری به مدت ۳ سال ریاست منطقه خاورمیانه و آفریقای UFI را بر عهده دارد در حاشیه افتتاح دبیرخانه این مجمع گفت: یوفی چهار زیرمجموعه در چهار منطقه جهان دارد که شامل پاسیفیک با مرکزیت هنگ‌کنگ، آفریقا و خاورمیانه با مرکزیت دبی، قاره آمریکا با مرکزیت مکزیک و اروپا با مرکزیت پاریس است و اگرچه سابقه عضویت ایران در این انجمن جهانی به سال ۱۳۵۵ برمی‌گردد، اما تاکنون ایران به ریاست مناطق این سازمان نرسیده بود. وی اضافه کرد: رئیس هر منطقه براساس اکثریت آرا انتخاب می‌شود؛ به این صورت که کاندیداتوری در این انتخابات آزاد است و اعضا بر حسب توانمندی و سوابق، نامزد مورد نظرشان را انتخاب می‌کنند و انتخابات و شمارش آرا نیز تحت نظارت حسابرسان اروپایی است.